Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Öppna brevet i din webbläsare

 

KEFU:s uppsatstävling avgjord

Anna Glenngård
Det två vinnarna. Elina arbetar nu ett rådgivningsföretag inom fastighetsbranschen, medan Paulina har valt att bygga på med en sjuksköterskeutbildning.

För läsåret 2019/2020 ger KEFU.s styrelse priset till uppsatsen Constructing the Best of Both Worlds – A Case Study of Nurses’ Identification with Their Organisation and Profession, av företagsekonomerna Elin Gabrielsson och Paulina Pennanen.

Se författarna berätta om sin uppsats för KEFU:s forskningsledare Ulf Ramberg i detta YouTube-klipp.

Läs mer

Lokala valutor för att främja hållbar konsumtion

Alexander Paulsson
Alexander Paulsson

Ett forskningsprojekt om hur alternativa valutor globalt skulle kunna gynna en hållbar konsumtion har just påbörjats med ett stort stöd från forskningsrådet Formas. Projektet leds av Alexander Paulsson, tidigare KEFU-stipendiat som medverkat i flera KEFU-sammanhang genom åren.

Läs mer

Högst personligt:
Det behövs enkla uppföljningsverktyg för linjechefer – och tätare samarbete mellan ekonomer och HR

Bo Carlbark
Bosse Carlbark, Ekonomichef,Trelleborgs kommun

De svenska kommunerna står inför en rad stora utmaningar som tvingar oss att bli mer effektiva och hela tiden vässa organisationen så att vi kan arbeta proaktivt och inte behöver springa efter bollen hela tiden.  Här vill jag ta upp ett par av de saker jag tycker är extra viktiga att arbeta med och som vi också haft fokus på i Trelleborg de senaste åren.

Läs mer

Varför så stor skillnad mellan kommuner när det gäller antal timmar i förskoleklass?

Therese Nilsson
Therese Nilsson

Förskoleklassen är sedan 2018 obligatorisk, men antalet timmar eleverna går kan variera kraftigt beroende på var man bor. I ett nytt KEFU-finansierat projekt, lett av nationalekonomen Therese Nilsson, studeras varför antalet timmar skiljer sig så mycket mellan kommunerna och hur det påverkar elevernas senare skolresultat..

Läs mer

Styrelsearbete i kommunala bolag ur ett ägarperspektiv
 

AnnaT och Ola M
Anna Thomasson och Ola Mattisson

Företagsekonomerna Olla Mattisson och Anna Thomasson studerar i ett pågående KEFU-projekt hur styrelseledamöter i kommunala bolag uppfattar styrelsens uppgift, sin egen roll och hur den arbetar. Nu har KEFU:s styrelse beviljat medel projektets andra fas som är inriktat på ägarperspektivet.


Läs mer

Hur ser inkomstutvecklingen ut i Skånes landsbygd och segregerade förorter?
 

Martin Nordin
Projektet genomförs av Martin Nordin, docent i arbetsmarknadsekonomi

I ett nytt KEFU-projekt studeras inkomst- och sysselsättningsutvecklingen i de mest glesbefolkade delarna av Skåne och i segregerade förorter till de skånska städerna.


Läs mer
Hur kan vården dra nytta av synpunkter och klagomål från patienter?

Therese Nilsson
Anders Anell, Mikael Hellström och Ulf Ramberg, författare till rapporten

I en nyutkommen KEFU-rapport, genomförd på uppdrag av Patientnämnden i Skåne, diskuteras hur anhörigas och patienters synpunkter och klagomål klokast kan hanteras för att stödja vårdens förändrings- och förbättringsarbete.

Läs rapporten här
Håll utkik efter nya avsnitt i KEFU:s-poddserie!


KEFU-podden 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se