Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Öppna brevet i din webbläsare

 

Intern styrning av vårdcentraler i Finland och Sverige – skillnader och likheter

Anna Glenngård
Anna Häger Glenngård

Docent Anna Häger Glenngård har tillsammans med professor Teemu Malmi från Aalto-universitetet genomfört ett KEFU-projekt där de jämför hur den interna styrningen ser ut på vårdcentraler i Sverige och Finland. Här framkommer bland annat att det är större skillnad mellan offentliga och privata vårdcentraler i Finland än i Sverige.

Läs mer

”Med ett effektivare skattesystem kan vi få en större kaka att fördela”

Åsa Hansson
Åsa Hansson

Omstartskommissionen presenterar i en rapport som kom i slutet av augusti en rad idéer för hur Sverige kan få en stark omstart efter coronakrisen. Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och ledamot i finanspolitiska rådet medverkar med ett kapitel där hon ger förslag till ett enklare, effektivare och mer rättvist skattesystem.

Läs mer

Högst personligt:
Transporträttvisa och minskade klimatutsläpp kan gå hand i hand!

Jamil K
Jamil Khan, Universitetslektor, Docent
Miljö-och energisystem, LTH


Transporter är centrala i dagens samhälle och i alla våras liv. Människor reser varje dag till och från jobbet, för att handla, för att motionera, för att besöka vänner, för att uppleva naturen. De varor vi konsumerar transporteras i många fall i många led innan de når oss, och flera led efteråt också.

Läs mer

Superchefer och super-HR viktiga för offentlig talangförsörjning

Rikard Larsson
Rikard Larsson

Professor Rikard Larsson studerar i en ny KEFU-rapport hur skånska kommuner kan stärka sin talangförsörjning.  Här framkommer bland annat att mångfald, helhetssyn och samverkan mellan de högsta kommun-, ekonomi, och HR-cheferna är viktiga faktorer för att kunna hitta fler och bättre talangförsörjande linjechefer och HR-personer.

Läs mer

Kommuner använder Twitter mer för att informera sina medborgare än för att marknadsföra sig
 

Andreas Bergh
Andreas Bergh

Nationalekonomerna Sara Moricz och Anderas Bergh har i ett KEFU-finansierat forskningsprojekt studerat i vilken utsträckning de skånska kommunerna använder sig av Twitter och vilket syfte de har med sitt twittrande.

Läs mer

”Värdefullt som riksdagsledamot att ta del av KEFUs forskning”

Eva Lindh

Eva Lindh, socialdemokratisk riksdagsledamot för Östergötland och medlem i finansutskottet, diskuterade under ett nätmöte med KEFU-anknutna forskare en lång rad frågor som på olika sätt anknyter till hennes politiska arbete.


Läs mer


KEFU:s nya poddserie –
1- Om vikten av att gå länge i skolan
Therese Nilsson

I den första podden i KEFU:s poddserie samtalar Mikael Hellström med nationalekonomen Thersese Nilsson. Hon berättar om sitt nyligen färdigställda forskningsprojekt om orsakssambanden mellan hur lång eller kort utbildning påverkar personers hälsa och ekonomi.

Lyssna här
KEFU-podd  2 - Finns det en bästa samhällsorganisation?
S-CDN

Ulf Ramberg, Mikael Hellström, Ola Mattisson och Hans Knutsson diskuterar denna fråga genom att jämföra Sverige och Kanada. Samtalet kretsar kring frågor som ansvarsfördelning, finansiering, fördelning av uppgifter och migration.

Lyssna här
 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se