Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Öppna brevet i din webbläsare

 
Juni 2020
Tysklands hantering av coronakrisen har hittills i huvudsak varit lyckad

Sabine Kuhlmann
Sabine Kuhlmann är gästprofessor i Lund och samarbetar tätt med KEFU

Vi bad Sabine Kuhlmann, gästprofessor vid Ekonomihögskolan sedan 2019 att berätta om hennes syn på hur coronakrisen har hanterats i Tyskland.

Sabine Kulmann är till vardags professor i offentlig förvaltning och organisation vid universitetet i Potsdam skulle ha kommit till Lund i april men tvingades stanna i Tyskland och sköta möten och undervisning via Zoom. Vår intervju spelades in och kan se via denna länk.

I Tyskland, som har klarat sig förhållandevis bra hittills under coronakrisen, infördes tidigt strikta åtgärder som innebar att det mesta, skolor, affärer, restauranger etc., helt stängdes ned och under en tid var det enbart tillåtet för medborgarna att träffa en person i taget utanför familjen. Vissa delstater införde till och med gränskontroller vid gränsen till andra delstater.


Läs mer

”Storbritannien förlorade viktig tid i bekämpningen av covid-19”

Irvine Lapsley
Irvine Laplsey är förfärad över de höga dödstalen i Storbritannien

Irvine Lapsley, professor emeritus vid University of Edinburgh Business School och under 10 år KEFU-anknuten gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund, anser att brist på erfarenhet, arrogans och fixering vid Brexit bidrog till att Storbritannien reagerade för sent när coronapandemin slog till och att tusentals liv hade kunnat räddas om man agerat tidigare. 

Nytt från KEFU fick en Zoom-intervju med Irvine Laplsey från sin karantän hemma i Edinburgh, där han beskriver utvecklingen I Storbritannien sedan det första coronafallet konstaterades den 30 januari, dagen innan Storbritannien lämnade EU. Se intervjun här.

Irvine Lapsley menar att tiden efter Tory-partiets stora valseger den 12 december 2019 till stor del ägandes åt att fira att Brexit nu verkligen skulle bli av och att många andra frågor, inte minst coronapandemin, hamnande i skymundan.

Läs mer

Högst personligt:
Exploatering av sociala problem som varumärkesarbete?

Jens Rennstam
Jens Rennstam, docent, förtagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Staffanstorp publicerade i höstas en "informationsfilm" där de uppmuntrar folk att lämna otrygga städer och flytta till Staffanstorp, kommunen som är "så som hela Sverige borde vara"

Vad handlar det här om? En kommun tar hjälp av en reklambyrå för att producera en film som framställer dem själv i positiv dager genom att framställa andra kommuner negativt.

Dessutom är det ganska tydligt vilka "andra" kommuner som åsyftas eftersom filmen innehåller klipp från det välkända området Möllevången i Malmö. Handlar det om ett undantag? Om att detta är en brist på bristande laganda, ett exempel på skapande av fientlighet mellan kommuner  genom exploatering av "konkurrrerande" kommuners sociala problem?

Läs mer

Ny bok om styrning av kommunala bolag

Gissur E och Anna T
Gissur Ó Erlngsson och Anna Thomasson, redaktörer och medförfattare till boken.

I den nyligen utkomna boken "Kommunla bolag" ger författare från olika discipliner en rad olika perspektiv på  kommunla bolag där de bland tar upp frågor som rör styrning och ledning, juridik, konkurrens, ansvarutkrävande och korruptionsrisker.

Boken är redigerad av Gissur Ó Erlngsson, biträdande professor vid Linköpings universitet och Anna Thomasson, docent vid Ekonomihögskolan iLund. Båda har också medverkat i flera olika KEFU-sammanhang.

Sverige är ett av de länder där kommuner i störst utsträckning skapar, äger och driver egna aktiebolag. Dessa bolag sysselsätter omkring 55 000 personer och omsätter drygt 200 miljarder kronor.

Mote denna bakgrund menar författarna det är angeläget att utifrån olika vinklar gräva djupare i de kontroverser och frågeställningar som anknyter till offentligt ägande av aktiebolag.

Länk till Studentlitteraturs sida om boken

KEFU-dagen 2020
– Lärdomar i omställningstider
 

Mattias H
I år kommer man att kunna följa och interaktivt medverka på KEFU-dagen on-line

Årets KEFU-dag hålls torsdagen den 1 oktober och temat är omställning.


Coronapandemin har inburit ett kraftigt externt tryck på offentlig verksamhet som på olika sätt kommer att kräva omställning till nya förhållanden. Vilka problem och möjligheter finns i denna omställning?

– KEFU-dagen kommer bland annat att ta upp vilka lärdomar vi kan dra nu och vilka vi måste avvakta med, säger Ulf Ramberg, KEFUS forskningsledare. Vi är i en situation som kräver eftertanke och att vi funderar över vilket samhälle vi vill leva i framtiden, hur det ska styras och vad vi faktiskt förmår utifrån den kapacitet vi har, och kan få, i offentlig verksamhet.

Läs mer

Seminarier och kurser under hösten 2020 kommer att ges on-line

På grund av rådande omständigheter kommer alla seminarier och kurser tillsvidare att genomföras digitalt.

KEFU har under våren arbetat med att hitta bra lösningar för detta.

Avsikten är givetvis att kurser och seminarier ska  så fort som möjligt ska även kunna genomföras på traditionellt vis.

Program för kurser och seminarier kommer att läggas ut på KEFUs hemsida. Som vanligt kommer vi också löpande att skicka inbjudningar via e-post.


 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se