Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Öppna brevet i din webbläsare

 
Oktober 2019
Mest välbesökta KEFU-dagen hittills

KEFU-dagen
Moderator Johan Wester välkomnar deltagarna

Digitalisering och dess effekter var temat för årets KEFU-dag som hölls den 27 september. Här bjöds på många intressanta presentationer där man tog upp en rad olika aspekter av hur digitalisering påverkar den offentliga sektorn, problem och möjligheter samt om utvecklingen inom artificiell intelligens och hur den kan användas i framtiden.

Det var också första gången som KEFU-dagen livestreamades och dagen kan fortfarande ses i sin helhet här.

Sabine Kuhlmann, professor vid Universität Potsdam och gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund, inledde dagen med att berätta om sin forskning om digitalisering i tysk offentlig sektor, särskilt på lokal nivå.

Här framkom bland annat att det visserligen är lätt för medborgarna i de tyska kommunerna att hitta information på internet, men att det fortfarande är väldigt få ärenden som kan skötas i sin helhet över nätet. Mycket måste fortfarande skrivas under på papper och skickas med post.

Läs mer

Vad twittrar de skånska kommunerna om?

Sara Moricz
Sara Moricz

Nationalekonomerna Sara Moricz och Andreas Bergh undersöker i ett KEFU-finansierat projekt hur och i vilket syfte de skånska kommunerna använder sig av sociala medier.

– Projektet är en pilotstudie och tanken är att vi senare ska söka medel för att studera övriga svenska kommuners användande av sociala medier, säger Sara Moricz.

När man talar om sociala medier tänker kanske de flesta i första hand på Facebook, där de flesta kommuner är aktiva. När det gäller att till få tillgång till data från Facebook är rättsläget dock inte helt klart.

– Det problemet har vi inte med Twitter, säger Sara Moricz. Och eftersom vi har tillgång till kommunernas officiella twitterkonton, vilket ungefär hälften av skånska kommunerna har, börjar vi med att titta på hur de använder sig av Twitter.


Läs mer

Högst personligt:
Silvertejp - en förutsättning för radikal innovation i Lunds kommun?

Åsa Melvanius
Åsa Melvanius, Digitaliseringschef, Lunds kommun

Administrationen i offentlig sektor ökar och vi lever allt längre. För att upprätthålla vår offentliga service behöver vi tänka nytt och börja leverera välfärd på nya sätt, med digital teknik och kanske med en hel massa silvertejp.
 
I boken ”Administrationssamhället” beskriver Anders Forssell och Anders Ivarsson Westerberg hur administrationen i offentlig sektor ökat lavinartat under de senaste 30-40 åren. En ökning på upp emot 90 procent på vissa myndigheter och vård- personal som bara lägger 25 procent av sin tid på kärnuppdraget, att vårda, resten på administration.
 
Administrationen äter alltså resurser, detsamma gäller den åldrande befolkningen. I Lunds kommun ökar andelen 90+ åringar med nära 40 procent de kommande 15 åren. Och utvecklingen fortsätter. Enligt vissa forskare är de första 150-åringarna redan födda och med biomedicinska framsteg börjar vi se åldrande som en sjukdom som går att bota.
 

Läs mer

Uppskattad inspirationsdag om styrelsearbete i kommunala bolag

Ola M
Ola Mattisson

Skurups kommun arrangerade i mitten av september en utbildningsdag där man tog upp frågor som är aktuella för kommunens moderbolag och fyra helägda aktiebolag, Här deltog också KEFU med Ola Mattsson och Anna Thomasson för att ge perspektiv och dela med sig av forskningsrön om bolagsstyrelser.

Moderbolaget för Skurups fyra helägda bolag brukar arrangera en dag varje år för att diskutera gemensamma frågeställningar. Och eftersom det är en politisk organisation och en ny mandatperiod har också nya styrelser tillträtt i bolagen.

– Jag tyckte i det sammanhanget att det var en bra idé att denna gång få lite få lite inpass från akademin och kontaktade därför KEFU säger Marcus Willman, kommundirektör i Skurups kommun och koncernchef för kommunens bolag.Läs mer

Studerar framgångsrikt innovationsarbete i Höörs kommun

Anna Thomasson
Anna Thomasson

Anna Thomasson, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund, kommer med stöd från KEFU det närmaste året att vistas en dag i veckan på kommunkontoret i Höör för att studera hur kommunen arbetar med innovation.

Höörs kommun har de senaste åren lagt ned mycket arbete på innovationsarbete och även fått medel från Vinnova för att utveckla och implementera medarbetarnas idéer och innovationer. Allt detta innovationsarbete har skapat ringar på vattnet så att Höör nu också driver innovationsprojekt i samverkan med Hörby och andra kommuner.

Att Höör ligger så lång framme när det gäller innovationer tyckte Anna Thomasson var så intressant att hon vände sig till KEFU med en idé om hur hon på plats skulle kunna studera hur kommunen arbetar med innovation. En idé som KEFUs styrelse tyckte lät riktigt bra.

Läs mer
Programstart för HELA i februari

Stiftsgården
Stiftsgården Åkersberga

En ny omgång av HELA inleds med 25-26 februari 2020 med ett tvådagarsinternat på Stiftsgården Åkersberga i Höör.

HELA är ett program somvänder sig till ekonomer(eller motsvarande) i kommuner och regioner som känner ett behov av att vidareutbilda sig.

Programmet löper över sex dagar uppdelat på två internat och två heldagar.

Att jobba utifrån en Helhetssyn, förstå Ekonomiska samband och hur helheten kan Ledas och Analyseras är också utbildningens akronym. Utbildningen har tagits fram i nära samverkan mellan praktik och akademi och utbildningens resurspersoner har flerårig erfarenhet av såväl forskning som utbildning inom kommunal och regional verksamhet.


Läs mer och se hela programmet
Kurser

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Medverkande: Caroline Hellström, Ulf Ramberg och Mikael Hellström

Fredagen den 22 november 2019 kl. 09.00-16.30.


HELA –Helhetssyn, Ekonomiska samband, Leda och Analys

Kursstart 25-26 februari 2020

Stiftsgården Åkersberga, Höör


Seminarier

Vilka välfärdseffekter fick utökningen av den obligatoriska folkskolan

Meverkande:Therese Nilsson, docent, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Fredagen den 22 November 2019 kl. 14.00-16.30


Interna styrningen av vårdcentraler – en jämförelse mellan Malmö och Helsingfors

Meverkande: Anna Häger Glenngård, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Torsdagen den 28 November 2019 kl. 14.00-16.30.

 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se